สาธุ โข ปพฺพชา 
อย่าให้กิจอื่นทำลายกิจประจำ (หน้าที่)

ฟังเสียงธรรม ออนไลน์
ถ่ายทอดสด

ธรรมกำไรชีวิต

๐๑๑ เรื่องเกิดแก่เจ็บตาย บรรยายโดย ธัมมชีโว วปถ.๘ ๑๐ กพ. ๒๕๔๕

ธรรมีกถายามเย็น

๒๕๕๗-๑๑-๐๒ ธรรมีกถาหลังทำวัตรเย็น โดย ธัมมชีโว

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด