สาธุ โข ปพฺพชา 
อย่าให้กิจอื่นทำลายกิจประจำ (หน้าที่)

ฟังเสียงธรรม ออนไลน์
ถ่ายทอดสด

ธรรมกำไรชีวิต

๐๑๐ เรื่องขันติธรรม ตอน ๓ บรรยายโดย ธัมมชีโว ๓ กพ. ๒๕๔๕

ธรรมีกถายามเย็น

๒๕๕๗-๑๒-๓๐ ธรรมีกถาหลังทำวัตรเย็น(สุตโสม)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด