สาธุ โข ปพฺพชา 
อย่าให้กิจอื่นทำลายกิจประจำ (หน้าที่)

ฟังเสียงธรรม ออนไลน์
ถ่ายทอดสด

ธรรมกำไรชีวิต

๐๐๘ เรื่องขันติธรรม ตอน ๑ บรรยายโดย ธัมมชีโว ๒๐ ม.ค. ๒๕๔๕

ธรรมีกถายามเย็น

๒๕๕๗-๑๐-๓๐ ธรรมีกถาหลังทำวัตรเย็น โดย ธัมมชีโว

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด