สาธุ โข ปพฺพชา 
อย่าให้กิจอื่นทำลายกิจประจำ (หน้าที่)

ฟังเสียงธรรม ออนไลน์
ถ่ายทอดสด

ธรรมกำไรชีวิต

๐๐๔ เรื่องสูตรสำเร็จ บรรยายโดย ธัมมชีโว ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๔

ธรรมีกถายามเย็น

๒๕๕๗-๑๒-๓๑ ธรรมีกถาหลังทำวัตรเย็น (สวดมนตฺข้ามปี)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด